Poruka, 2. kolovoz 2009. - Poruka preko vidjelice Mirjane


 

Poruka, 2. kolovoz 2009. [O] - Poruka preko vidjelice Mirjane

Draga djeco! Dolazim da vam majčinskom ljubavlju ukažem na put kojim trebate poći da biste bili što sličniji mome Sinu, a samim tim Bogu bliži i miliji. Ne odbijajte moju ljubav. Ne odričite se spasenja i vječnoga života radi prolaznosti i ispraznosti ovoga života. Među vama sam da vas vodim i kao majka opominjem. Pođite sa mnom.
Cijelo vrijeme ukazanja je bilo sunce iza Gospe, a ja mislim da je to bio Isus koji nas je obasjavao svojom ljubavlju. Gospa je blagoslovila sve prisutne i sve nabožne predmete.
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`