Poruka, 2. rujan 2009. - Poruka preko vidjelice Mirjane


 

Poruka, 2. rujan 2009. [O] - Poruka preko vidjelice Mirjane

Draga djeco! Danas vas majčinskim srcem pozivam da naučite praštati, potpuno i bezuvjetno. Trpite nepravde, izdaje i progone ali ste po tome Bogu bliži i miliji. Djeco moja, molite za dar ljubavi. Samo ljubav sve prašta, kao što moj Sin prašta, njega slijedite. Ja sam među vama i molim da kada dođete pred svoga Oca možete reći: 'Evo me Oče, tvog sam Sina slijedio, ljubavi sam imao i srcem sam praštao, jer sam u tvoj sud vjerovao, u tebe se uzdao'. Hvala vam!
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`