Poruka, 2. studeni 2009. - Poruka preko vidjelice Mirjane


 

Poruka, 2. studeni 2009. [O] - Poruka preko vidjelice Mirjane

Draga djeco! I danas sam među vama da vam ukažem na put koji će vam pomoći da upoznate ljubav Božju, ljubav Boga koji je dozvolio da ga zovete i osječate Ocem. Od vas tražim da iskreno pogledate u vaša srca i vidite koliko vi njega ljubite. Je li On zadnji ljubljen? Okruženi dobrima koliko ste ga puta izdali, zanijekali, zaboravili. Djeco moja, ne zavarajte se zemalskim dobrima. Mislite na dušu jer ona je važnija od tijela, očistite je. Zazovite Oca, On vas čeka, vratite mu se. Ja sam s vama jer me On u svojoj milosti šalje. Hvala vam.
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`