Poruka, 22. ožujak 1984.


 
Draga djeco! Na poseban način večeras vas pozivam da u Korizmi častite rane moga Sina, koje je zadobio od grijeha ove župe. Sjedinite se s mojim molitvama za župu, da mu muke budu podnosive. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu! Nastojte dolaziti u što većem broju!
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`