Poruka, 19. travanj 1984.


 
Draga djeco! Suosjećajte sa mnom. Molite, molite, molite!!!
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`