Poruka, 31. svibanj 1984.


 
Bio je blagdan UZAŠAŠĆA. Prisutno je bilo dosta svijeta sa strane. Gospa nije uputila poruku za župu. Rekla je vidjelici Mariji da će uputiti poruku u subotu, da se u nedjelju pod pučkom misom rekne.
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`