Poruka, 14. lipanj 1984.


 
Nije upućena nikakva posebna poruka.
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`