Poruka, 21. prosinac 1984. - Poruka za Božić preko Jelene Vasilj:


 

Poruka, 21. prosinac 1984. [O] - Poruka za Božić preko Jelene Vasilj:

Želim da budete cvijet koji će cvjetati na Božić za Isusa. I cvijet koji neće prestati cvjetati kada se završi Božić. Želim da vaša srca budu pastiri Isusu!
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`