Poruka, 14. siječanj 1985. - Gospina poruka preko Vicke:


 

Poruka, 14. siječanj 1985. [O] - Gospina poruka preko Vicke:

Draga djeco! Sotona je toliko jak i svim silama želi da smete moje planove koje sam s vama započela. Vi molite, samo molite i nemojte nijednog trenutka stati. I ja ću moliti svoga Sina da se ostvare svi moji planovi koje sam započela. Budite strpljivi i ustrajni u molitvama! I nemojte dopustiti da vas sotona obeshrabri. On jako djeluje u svijetu. Budite oprezni!
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`