Poruka, 24. ožujak 1985. - vigilija navještenja Marijina


 

Poruka, 24. ožujak 1985. [O] - vigilija navještenja Marijina

Danas vas želim pozvati na ispovijed sve, makar da ste se ispovjedili prije nekoliko dana. Želim da moj blagdan svi doživite u svojoj nutrini. A ne možete doživjeti, ako se Bogu potpuno ne predate. Zato vas sve pozivam na pomirenje s Bogom!
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`