Poruka, 5. travanj 1985. - VELIKI PETAK - Poruka je upućena preko Ivanke.


 

Poruka, 5. travanj 1985. [O] - VELIKI PETAK - Poruka je upućena preko Ivanke.

Vi župljani imate veliki i težak križ, ali nemojte se plašiti nositi ga. Tu je moj Sin koji će vam pomoći.
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`