Poruka, 19. rujan 1985.


 
Nije bilo posebne poruke.
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`