Poruka, 27. veljača 1986.


Draga djeco! Proživljavajte u poniznosti poruke koje vam dajem. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`