Poruka, 25. lipanj 1995. - Godišnje Gospino ukazanje Ivanki

Other languages: English, Deutsch, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

 

Poruka, 25. lipanj 1995. [O] - Godišnje Gospino ukazanje Ivanki

Ukazanje, u trajanju od šest minuta, Ivanka je imala u svojoj obiteljskoj kući, nakon čega je nazočnima prenijela Gospinu poruku: "Gospa je blagoslovila sve osobe nazočne na ukazanju. Govorila mi je o tajnama. Pozvala je na molitvu za obitelji, jer ih Sotona želi uništiti. Osim toga, Gospa je pozvala sve ljude da budu glasnici mira."
Na koncu Ivanka je dodala: "Sada ću morati čekati još godinu dana do ponovnog susreta".
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`