Poruka, 25. lipanj 1996. - Godišnje Gospino ukazanje Ivanki

Other languages: English, Deutsch, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Norsk, Polski, Română

 

Poruka, 25. lipanj 1996. [O] - Godišnje Gospino ukazanje Ivanki

Ukazanje, koje je trajalo 7 minuta, Ivanka je imala u svojoj obiteljskoj kući. Nakon ukazanja Ivanka je rekla da je to bilo jedno od najljepših viđenja do sada. Nadalje je kazala da nam Gospa zahvaljuje za molitve i ljubav i želi da molitvom i ljubavlju bude protkan svaki dan. Na koncu je pozvala moliti za one kojima je ovladao đavao.
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`