Poruka, 25. lipanj 1997. - Godišnje Gospino ukazanje Ivanki


 

Poruka, 25. lipanj 1997. [O] - Godišnje Gospino ukazanje Ivanki

Ukazanje, koje je trajalo šest minuta, Ivanka je imala u svojoj obiteljskoj kući. Nakon ukazanja Ivanka je rekla: "Gospa mi je govorila o petoj tajni i izrekla slijedeću poruku: "
Draga djeco, molite srcem da znate praštati i da vam bude oprošteno. Zahvaljujem vam na molitvama i ljubavi koju mi darujete."
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`