Poruka, 25. lipanj 1998. - Godišnje Gospino ukazanje Ivanki


 

Poruka, 25. lipanj 1998. [O] - Godišnje Gospino ukazanje Ivanki

Ukazanje, koje je trajalo šest minuta, Ivanka je imala u svojoj obiteljskoj kući. Nakon ukazanja Ivanka je rekla:
"Gospa je bila radosna. Preporučila sam joj sve ljude, a Ona je nakon toga svima podijelila svoj blagoslov. Gospa mi je govorila o svim tajnama. Pozvala nas je da u ovo vrijeme molimo za obitelji, a na poseban način za one obitelji koje imaju bolesnike. Gospa nas je pozvala da otvorimo svoje srce i da zahvaljujemo njezinu Sinu što nam je dao ovoliku milost. Na koncu nam se Gospa zahvalila na molitvama i ljubavi."
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`