14 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - May 25, 2015 - 25 maggio 2015

Slovenčina - Posolstvo 25. máj 2015

Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2015

"Drahé deti! Aj dnes som s vami a s radosťou vás všetkých pozývam: modlite sa a verte v silu modlitby. Otvorte svoje srdcia, milé deti, aby vás Boh naplnil svojou láskou a vy budete radosťou druhým. Vaše svedectvo bude silné a všetko, čo konáte, bude popretkávané Božou nežnosťou. Som s vami a prosím za vás a vaše obrátenie, až kým nedáte Boha na prvé miesto. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
 

Perché Dio possa vivere nei vostri cuori, dovete amare.

`