Vēstījums no Medžugorjes, 2004.g. 2. Decembris - Dievmātes vēstījums Mirjamai


 

Vēstījums no Medžugorjes, 2004.g. 2. Decembris [O] - Dievmātes vēstījums Mirjamai

11tos, stundā, kad Dievmāte kopā ar Mirjamu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva Mīlestību
Dārgie bērni! Jūs man esat vajadzīgi. Es aicinu jūs un Es lūdzu jūsu palīdzību. Izlīgstiet savā starpā (viens ar otru), izlīgstiet ar Dievu (grēksūdzes sakramentā), un ar jūsu kaimiņiem. Tā jūs palīdzēsiet Man. Palīdziet atgriezties neticīgiem. Tā jūs noslaucīsiet asaras no Mana vaiga.
Par salīdzinājums ar cits voloda versija

Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums ir jāmīl.

`