Vēstījums no Medžugorjes, 2005.g. 25. Jūnijs - Ikgadējais vēstījums vizionārei Ivankai Ivankovičai Elezai


 

Vēstījums no Medžugorjes, 2005.g. 25. Jūnijs [O] - Ikgadējais vēstījums vizionārei Ivankai Ivankovičai Elezai

Ivanka měla zjevení ve svém rodinném domě. Zjevení trvalo 10 minut. Zjevení byli přítomni pouze členové Ivančiny rodiny, tedy muž a tři děti. Panna Maria dala následující poselství:

Dārgie bērni! Mīliet viens otru ar Mana Dēla mīlestību. Miers, miers, miers.
Dievmāte bija priecīga un Ivankai runāja par sesto noslēpumu.
Par salīdzinājums ar cits voloda versija

Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums ir jāmīl.

`