Vēstījums no Medžugorjes, 2006.g. 25. Jūnijs


 

Vēstījums no Medžugorjes, 2006.g. 25. Jūnijs [O]

Ikgadējais vēstījums Ivankai ilga 7 minūtes un parādīšanās notika ģimenes mājā. Mājā tai laikā atradās Ivankas vīrs un trīs bērni. Dievmāte deva sekojošu vēstījumu:
Dārgie bērni, pateicos jums, ka atsaucaties uz maniem aicinājumiem. Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties!
Dievmāte bija priecīga un runāja ar Ivanku par septīto noslēpumu.
Par salīdzinājums ar cits voloda versija

Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums ir jāmīl.

`