Vēstījums no Medžugorjes, 2008.g. 2. Marts - Dievmātes vēstījums Mirjamai


 

Vēstījums no Medžugorjes, 2008.g. 2. Marts [O] - Dievmātes vēstījums Mirjamai

Dārgie bērni, Es jūs lūdzu īpašā veidā šajā Lielā Gavēņa laikā, lai jūs atbildētu Mana Dēla mīlestībai, kurš jūs ir izvēlējies īpašā veidā un sūtījis Mani pie jums. Attīrāties no jūsu grēkiem un Jēzū, Manā Dēlā, jūs atpazīsiet Izlīguma upuri, ko Viņš jums ir dāvājis par pasaules grēkiem. Lai Viņš būtu vienīgā jūsu dzīves jēga, lai jūsu dzīve būtu kalpošana Dieva, Mana Dēla mīlestībai. Pateicos jums, mani dārgie bērni!
Jaunava Marija svētīja klātesošos un devocionālijas. Dievmāte atkal aicināja, lai mēs lūgtos par saviem priesteriem.
Par salīdzinājums ar cits voloda versija

Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums ir jāmīl.

`