Vēstījums no Medžugorjes, 2008.g. 2. Jūlijs - Dievmātes vēstījums Mirjamai


 

Vēstījums no Medžugorjes, 2008.g. 2. Jūlijs [O] - Dievmātes vēstījums Mirjamai

Dārgie bērni! Ar mātišķu mīlestību es ilgojos jūs mudināt uz tuvākmīlestību. Lai Mans Dēls Jēzus kļūst jums kā mīlestības avots. Viņš, kurš varēja savas visvarenības spēkā izdarīt jebko, ir izvēlējies mīlestības ceļu, lai dotu jums paraugu. Vienlīdz arī šodien Dievs caur Mani sūta jums savu bezgalīgo labestību un jums, bērni, ir pienākums atsaukties uz to. Ar tādu pašu labestību un augstsirdību jums ir jāizturas pret dvēselēm, kuras sastopat. Lai jūsu mīlestība tās atgriež. Tādā veidā Mans Dēls un Viņa Mīlestība atdzims jūsos.
Vēl Dievmāte piebilda: Jūsu sirdīs un jūsu lūgšanās vienmēr lai ir ieskauti jūsu gani - garīgie vadītāji.
Par salīdzinājums ar cits voloda versija

Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums ir jāmīl.

`