Vēstījums no Medžugorjes, 2008.g. 2. Oktobris - Dievmātes vēstījums Mirjamai


 

Vēstījums no Medžugorjes, 2008.g. 2. Oktobris [O] - Dievmātes vēstījums Mirjamai

Mīļie bērni! Atkal no jauna jūs aicinu, lai jūs ticētu. Mana Mātes sirds grib, lai jūsu sirdis būtu atvērtas atgriešanās aicinājumam. Mani bērni, vienīgi ticība spēj jums dot spēku dzīves pārbaudījumos. Ticība dziedinās jūsu dvēseli un atvērs ceļu cerībai. Es esmu kopā ar jums un pulcinu jūs pie sevis, tādēļ ka ilgojos jums palīdzēt, lai jūs palīdzētu savam tuvākajam atklāt ticību. Vienīgais prieks un laimība šai zemes dzīvē jums ir ticība. Es jums pateicos.
Dievmāte atkal no jauna aicināja lūgties par priesteriem. Viņa svētīja visus klātesošos un visus dievbijības priekšmetus.
Par salīdzinājums ar cits voloda versija

Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums ir jāmīl.

`