Vēstījums no Medžugorjes, 2009.g. 2. Februāris - Dievmātes vēstījums Mirjamai


 

Vēstījums no Medžugorjes, 2009.g. 2. Februāris [O] - Dievmātes vēstījums Mirjamai

Mīļotie bērni! Ar Mātes Sirdi šodien es vēlos jums atgādināt, un proti, lai jūs pievērtu uzmanību Dieva neizmērojamai mīlestībai un pacietībai, kas no tās izriet. Jūsu Tēvs sūta mani jums un gaida. Viņš gaida, lai jūsu atvērtās sirdis būtu gatavas Viņa darbiem, Viņš gaida, lai jūsu sirdis būtu vienotas kristīgā mīlestībā un žēlsirdībā mana Dēla garā. Nezaudējiet laiku, bērni, jo jūs neesat tā noteicēji. Pateicos jums.
Par salīdzinājums ar cits voloda versija

Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums ir jāmīl.

`