Vēstījums no Medžugorjes, 2009.g. 25. Jūnijs - Our Lady's apparitions to Ivanka


 

Vēstījums no Medžugorjes, 2009.g. 25. Jūnijs [O] - Our Lady's apparitions to Ivanka

Vēstījums Ivankai Ivankovičai–Elez tika dots viņas mājās un ilga 10 min. Klāt bija tikai vīrs un trīs bērni.
Ivanka pavēstīja: Dievmāte bija kopā ar mani 10 min un runāja man par desmito noslēpumu. Dievmāte teica:
Mīļie bērni, es jūs aicinu, lai jūs būtu miera (nesēji) apustuļi. Miers, miers, miers.
Par salīdzinājums ar cits voloda versija

Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums ir jāmīl.

`