Vēstījums no Medžugorjes, 2009.g. 2. Decembris - Dievmātes vēstījums Mirjamai


 

Vēstījums no Medžugorjes, 2009.g. 2. Decembris [O] - Dievmātes vēstījums Mirjamai

Mīļie bērni, šajā sagatavošanās un prieka pilnās gaidīšanas laikā es kā māte ilgojos norādīt jums uz to, kas ir vissvarīgākais – tā ir jūsu dvēsele. Vai tajā ir piedzimis mans Dēls? Vai tā ir ar mīlestības spēku šķīstīta no meliem, lepnības, naida un ļaunas gribas? Vai jūsu dvēsele mīl Dievu pāri visam kā savu Tēvu un vai tā mīl savu brāli Kristū? Es jums norādu ceļu, kas pacels jūsu dvēseli līdz pilnīgai vienībai ar manu Dēlu. Es ilgojos, lai mans dēls piedzimst jūsos. Kāds prieks man kā mātei. Pateicos.
Par salīdzinājums ar cits voloda versija

Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums ir jāmīl.

`