Vēstījums no Medžugorjes, 1984.g. 15. Marts


 

Vēstījums no Medžugorjes, 1984.g. 15. Marts [O]

Arī šovakar es esmu kopā ar jums, dārgie bērni, un esmu jums īpaši pateicīga par to, ka jūs esat atnākuši. Nemitīgi godiniet Vissvētāko Altāra Sakramentu. Es esmu vienmēr klātesoša tad, kad ticīgie adorē Vissvētāko Sakramentu. Tas ir laiks, kad ticīgie saņem īpaši lielas žēlastības – šais adorācijas stundās.
Par salīdzinājums ar cits voloda versija

Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums ir jāmīl.

`