Vēstījums no Medžugorjes, 1984.g. 5. Aprīlis


 

Vēstījums no Medžugorjes, 1984.g. 5. Aprīlis [O]

Dārgie bērni! Šovakar es jūs lūdzu īpaši par to, lai jūs īpaši godinātu mana Dēla Jēzus Sirdi; upurējiet Viņam gandarīšanas un pārlūgšanas lūgšanas par rētām, kas ir cirstas mana Dēla Sirdī. Tā ir Sirds, kas ir ievainota ar visas cilvēces grēkiem. Es pateicos, ka jūs esat šodien šeit atnākuši.
Par salīdzinājums ar cits voloda versija

Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums ir jāmīl.

`