Vēstījums no Medžugorjes, 1984.g. 19. Aprīlis


 

Vēstījums no Medžugorjes, 1984.g. 19. Aprīlis [O]

Dārgie bērni! Vienojieties kopā ar savu Debesu Māti. Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties!
Par salīdzinājums ar cits voloda versija

Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums ir jāmīl.

`