Vēstījums no Medžugorjes, 1984.g. 6. Septembris


 

Vēstījums no Medžugorjes, 1984.g. 6. Septembris [O]

Dārgie bērni! Bez lūgšanas nav miera, tādēļ es jums saku, dārgie bērni, lūdzieties krusta priekšā par mieru. Pateicos, ka uzklausāt manus aicinājumus.
Par salīdzinājums ar cits voloda versija

Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums ir jāmīl.

`