Vēstījums no Medžugorjes, 1985.g. 3. Janvāris


 

Vēstījums no Medžugorjes, 1985.g. 3. Janvāris [O]

Dārgie bērni! Šajās dienās Kungs ir dāvājis jums lielas žēlastības. Lai šī diena jums būru kā gandarījums, kā pateicība par visām žēlastībām, ar kurām Dievs jūs ir apdāvinājis. Pateicos, ka uzklausāt manus aicinājumus.
Par salīdzinājums ar cits voloda versija

Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums ir jāmīl.

`