Vēstījums no Medžugorjes, 1991.g. 25. Oktobris


 

Vēstījums no Medžugorjes, 1991.g. 25. Oktobris [O]

Dārgie bērni! Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties!
Par salīdzinājums ar cits voloda versija

Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums ir jāmīl.

`