Vēstījums no Medžugorjes, 1998.g. 25. Jūnijs


 

Vēstījums no Medžugorjes, 1998.g. 25. Jūnijs [O]

Dārgie bērni! Šodien ilgojos jums pateikties par to, ka dzīvojat saskaņā ar maniem vēstījumiem. Es svētīju jūs ar manu Mātes svētību un visus jūs atnesu, lai atdotu manam Dēlam Jēzum. Es pateicos, ka uzklausījāt manu aicinājumu.
Par salīdzinājums ar cits voloda versija

Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums ir jāmīl.

`