Vēstījums no Medžugorjes, 1998.g. 25. Oktobris


 

Vēstījums no Medžugorjes, 1998.g. 25. Oktobris [O]

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs tuvoties manai Bezvainīgajai Sirdij. Aicinu jūs, lai jūs savās ģimenēs atjaunotu pirmo dienu dedzību, kad aicināju jūs uz gavēni, lūgšanu un atgriešanos. Bērniņi, jūs pieņēmāt manu aicinājumu ar atvērtu sirdi, kaut arī nesapratāt, ko nozīmē lūgšana.
Par salīdzinājums ar cits voloda versija

Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums ir jāmīl.

`