Message, Ottubru 25, 2008 - Il-messag ta' Sidtna Marija lil Marija Pavlovic Lunetti


 

Message, Ottubru 25, 2008 [O] - Il-messag ta' Sidtna Marija lil Marija Pavlovic Lunetti

Gheziez uliedi! B' mod specjali nitlobkom ilkoll sabiex titolbu ghall-intenzjonijiet tieghi, halli permezz ta' talbkom tkunu tistghu twaqqfu l-pjanijiet tax-xitan fuq din id-dinja, li kuljum hi dejjem iktar 'l boghod minn Alla u li qed tqieghed lilha nnifisha fil-post ta' Alla u qed teqred dak kollu li hu sabih u tajjeb fir-ruh ta' kull wiehed minnkom. Ghaldaqstant tfal ckejknin, ipprotegu lilkom infuskom bit-talb u s-sawm halli tkunu konxji kemm Alla jhobbkom u tkunu tistghu twettqu r-rieda t' Alla. Grazzi talli wegibtu ghas-sejha tieghi.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`