Message, Dicembru 2, 2009 - Messagg moghti minn Sidtna Marija permezz ta' Mirjana Dragicevic Soldo


 

Message, Dicembru 2, 2009 [O] - Messagg moghti minn Sidtna Marija permezz ta' Mirjana Dragicevic Soldo

Gheziez uliedi f' dan iz-zmien ferriehi ta' stennija u ta' preparazzjoni Jiena bhala Omm nixtieq nippuntakom lejn dak li hu l-iktar importanti, ruhkom. Jista' Ibni jitwieled fiha? Hija mnaddfa bl-imhabba mill-gideb, mill-arroganza, mill-mibeghda u mill-hazen? Fuq kollox ruhkom thobb 'l Alla bhala Missierkom u thobb lill-proxmu bhala huha fi Kristu? Jiena qed nippuntakom lejn it-triq li tgholli lil ruhkom f' ghaqda shiha ma' Ibni. X' ferh ikun dan ghalija bhala Omm. Grazzi.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`