Message, Dicembru 25, 2009 - Messagg ta' Sidtna Marija lil Jakov Colo waqt id-dehra annwali tieghu


 

Message, Dicembru 25, 2009 [O] - Messagg ta' Sidtna Marija lil Jakov Colo waqt id-dehra annwali tieghu

Gheziez uliedi! Matul dan iz-zmien kollu fejn Alla b' mod specjali qed jippermettili nkun maghkom, Jiena nixtieq li mmexxikom fit-triq li twassal ghand Gesu' u lejn is-salvazzjoni taghkom. Tfal ckejknin tieghi, tistghu ssibu s-salvazzjoni f' Alla biss, u ghaldaqstant, specjalment f' dan il-jum ta' grazzja bic-ckejken Gesu' f' dirghajja, insejhilkom sabiex thallu lil Gesu' jitwieled fi qlubkom. B' Gesu' fi qlubkom biss tistghu tterrqu fuq it-triq tas-salvazzjoni u tal-hajja ta' dejjem. Grazzi talli smajtu s-sejha tieghi.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`