Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Malti) - letters K-M

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Kapaċi   5 / 4 Kbar   3 / 3 Kbir
1 / 1 Kbira   1 / 1 Kellha   1 / 1 Kellhom
1 / 1 Kelli   1 / 1 Kellu   1 / 1 Kelmitni
7 / 6 Kemm   1 / 1 Kieku   10 / 9 Kien
4 / 4 Kienet   1 / 1 Kienitx   7 / 6 Kif
2 / 2 Kliem   1 / 1 Kliemkom   1 / 1 Kmandamenti
1 / 1 Kobor   19 / 16 Kollha   8 / 7 Kollox
14 / 11 Kollu   3 / 3 Kompletament   1 / 1 Konsolazzjoni
1 / 1 Kontra   1 / 1 Konverżazzjoni   6 / 5 Konverzjoni
9 / 7 Konverżjoni   4 / 4 Konxji   1 / 1 Konxju
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Korretti   1 / 1 Kristjana   3 / 3 Kristu
1 / 1 Kul   1 / 1 Kulhadd   2 / 2 Kuljum
27 / 25 Kull   1 / 1 Kulħadd   2 / 2 Kundizzjonijiet
15 / 13 Kunu   1 / 1 Kuxjenza   2 / 2 Kwiet
197 / 67 L   1 / 1 La   1 / 1 Lanqas
2 / 2 Lejh   1 / 1 Lejha   1 / 1 Lejk
6 / 6 Lejkom   1 / 1 Lejl   30 / 22 Lejn
1 / 1 Lejħ   5 / 2 Lesti   178 / 63 Li
1 / 1 Liberta   6 / 5 Lid   84 / 51 Lil
1 / 1 Lilha   2 / 2 Lilhom   18 / 17 Lilkom
 
Count Word   Count Word   Count Word
14 / 12 Lill   5 / 4 Lilu   1 / 1 Limitazzjonijiet
4 / 4 Limiti   4 / 4 Lir   1 / 1 Lit
2 / 2 Lkoll   10 / 10 Llum   1 / 1 Lum
4 / 4 Lunetti   2 / 2 Lura   20 / 15 M
68 / 37 Ma   1 / 1 Madankollu   22 / 17 Madonna
1 / 1 Madwarha   1 / 1 Madwarhom   4 / 4 Madwari
3 / 3 Madwarkom   3 / 3 Maghhom   17 / 15 Maghkom
1 / 1 Maghquda   1 / 1 Maghzula   1 / 1 Magħhom
11 / 9 Magħkom   1 / 1 Magħna   2 / 2 Mahbub
1 / 1 Mal   46 / 42 Marija   2 / 1 Materjali
 
Count Word   Count Word   Count Word
20 / 17 Materna   3 / 3 Matul   1 / 1 Maxtura
4 / 3 Maħfra   1 / 1 Maħluqa   2 / 2 Mbaghad
1 / 1 Mbagħad   1 / 1 Medjugorje   1 / 1 Merhla
1 / 1 Messag   47 / 46 Messagg   3 / 3 Messaggi
2 / 2 Messaggiera   1 / 1 Messaġġier   1 / 1 Messaġġiera
7 / 7 Meta   2 / 2 Mewt   1 / 1 Mewtu
1 / 1 Mexxikom   1 / 1 Mexxina   1 / 1 Mezzi
1 / 1 Mfawwra   1 / 1 Mghammda   7 / 6 Mhabba
1 / 1 Mhabbitkom   1 / 1 Mhabbtu   1 / 1 Mhejjija
1 / 1 Mhuwiex   5 / 3 Mhux   1 / 1 Mibdula
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Mibeghda   1 / 1 Midinbin   4 / 4 Mieghi
2 / 2 Mieghu   4 / 4 Miegħi   2 / 2 Miet
3 / 3 Mifruxa   5 / 5 Miftuha   1 / 1 Migbura
2 / 2 Migja   1 / 1 Milied   23 / 17 Mill
1 / 1 Milli   2 / 2 Mimilja   5 / 5 Mimlija
7 / 7 Min   4 / 4 Minghajr   1 / 1 Minghajru
5 / 4 Mingħajr   2 / 2 Mingħajru   3 / 3 Minhabba
60 / 44 Minn   1 / 1 Minna   3 / 3 Minnha
1 / 1 Minnhom   1 / 1 Minni   8 / 8 Minnkom
1 / 1 Minuti   1 / 1 Mir   1 / 1 Mirakli
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 1 Miraklu   50 / 42 Mirjana   1 / 1 Mis
23 / 12 Missier   1 / 1 Missierhom   2 / 2 Missierkom
1 / 1 Missieru   1 / 1 Missjoni   2 / 1 Mistrieh
1 / 1 Mit   1 / 1 Mitluba   3 / 3 Mitlufa
1 / 1 Mitt   1 / 1 Mmexija   4 / 4 Mmexxikom
1 / 1 Mnaddfa   13 / 12 Mod   1 / 1 Moderniżmu
2 / 2 Moghdija   2 / 2 Moghdijiet   43 / 43 Moghti
2 / 2 Mogħdija   1 / 1 Mogħdijiet   1 / 1 Mqallba
1 / 1 Msahha   1 / 1 Mudlam   4 / 4 Mulej
1 / 1 Multitudni   1 / 1 Mument   1 / 1 Muġugħa
 
Count Word   Count Word   Count Word
5 / 4 Mħabba   2 / 2 Mħabbtu   1 / 1 Mħejjija

This list was generated from all the Medjugorje messages from
Gunju 2, 2008  till the latest message of Novembru 2, 2011

For God to live in your hearts, you must love.

`