Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Malti) - letters R-T

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
6 / 6 R   1 / 1 Rappreżentanti   1 / 1 Raqad
1 / 1 Raqda   1 / 1 Raskom   1 / 1 Rat
1 / 1 Rebah   1 / 1 Rebbiegha   1 / 1 Rebha
1 / 1 Redentur   1 / 1 Regghet   1 / 1 Relazzjoni
4 / 4 Religjuzi   1 / 1 Reliġjużi   1 / 1 Retti
6 / 5 Rghajja   6 / 6 Rgħajja   6 / 5 Rieda
1 / 1 Rifless   1 / 1 Rikonċiljazzjoni   1 / 1 Roddu
1 / 1 Rrid   1 / 1 Rrivela   1 / 1 Ruh
1 / 1 Ruhha   11 / 9 Ruhkom   2 / 2 Ruħ
1 / 1 Ruħi   2 / 2 Ruħkom   1 / 1 Rwiehkom
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Rxoxt   40 / 32 S   1 / 1 Sa
64 / 44 Sabiex   1 / 1 Sabih   4 / 2 Safja
1 / 1 Sagrament   1 / 1 Sagrificcju   2 / 2 Salib
4 / 3 Saltna   1 / 1 Salv   2 / 2 Salvatur
9 / 7 Salvazzjoni   8 / 7 Santu   1 / 1 Saret
1 / 1 Sarux   3 / 3 Satana   4 / 4 Sawm
2 / 2 Saċerdoti   1 / 1 Saħansitra   2 / 2 Saħħa
3 / 3 Saħħitkom   8 / 7 Se   1 / 1 Seba
21 / 21 Sejha   2 / 2 Sejhu   1 / 1 Sejhuli
1 / 1 Sejjah   2 / 2 Sejra   1 / 1 Sejrien
 
Count Word   Count Word   Count Word
22 / 17 Sejħa   1 / 1 Sejħilhom   5 / 4 Sema
3 / 2 Sena   2 / 2 Sens   1 / 1 Ser
1 / 1 Serrħu   1 / 1 Seta   1 / 1 Setgħet
1 / 1 Settembru   1 / 1 Sew   2 / 2 Sewda
1 / 1 Sewwa   1 / 1 Sforz   4 / 4 Shiha
1 / 1 Sibu   1 / 1 Sid   1 / 1 Sidien
42 / 42 Sidtna   1 / 1 Sigar   1 / 1 Sigrieti
3 / 3 Sincerament   5 / 4 Sinciera   2 / 2 Sinjal
3 / 3 Sinjali   1 / 1 Sinċiera   1 / 1 Skiet
2 / 2 Skond   3 / 2 Skont   1 / 1 Skontu
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Slaleb   3 / 3 Sliem   20 / 20 Smajtu
2 / 2 Smewwiet   1 / 1 Sodi   1 / 1 Soghba
37 / 37 Soldo   1 / 1 Soċjetajiet   4 / 4 Specjali
2 / 2 Specjalment   6 / 5 Speċjali   1 / 1 Speċjalment
3 / 3 Spiritwali   1 / 1 Spirtu   1 / 1 Ssaggrifika
3 / 2 Ssaltan   1 / 1 Ssalvaw   1 / 1 Ssaportiha
1 / 1 Ssegwu   1 / 1 Ssejhulu   1 / 1 Ssejjaħ
1 / 1 Ssejħulu   2 / 2 Ssibu   1 / 1 Ssir
3 / 3 Ssiru   1 / 1 Ssoffri   1 / 1 Ssumu
1 / 1 Stedint   3 / 3 Stennija   1 / 1 Stess
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Stqarrija   2 / 2 Sultan   2 / 2 Sultana
2 / 2 Sumu   1 / 1 Sħiħa   31 / 28 T
144 / 63 Ta   8 / 7 Tad   1 / 1 Tadurawh
1 / 1 Taf   1 / 1 Tafdaw   5 / 3 Tafu
1 / 1 Tafuh   1 / 1 Tafuħx   2 / 2 Taghha
34 / 25 Taghkom   1 / 1 Taghmilkom   1 / 1 Taghna
1 / 1 Taghti   3 / 3 Taghtikom   1 / 1 Taghtuniex
2 / 1 Tagħha   1 / 1 Tagħhom   31 / 19 Tagħkom
1 / 1 Tagħmilkom   2 / 2 Tagħna   2 / 2 Tagħti
1 / 1 Tahdmu   1 / 1 Tahfer   3 / 2 Tahfru
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Tahsbu   1 / 1 Taht   2 / 2 Tajba
11 / 10 Tajjeb   1 / 1 Tajtkom   5 / 5 Takom
44 / 30 Tal   32 / 26 Talb   3 / 3 Talba
1 / 1 Talbet   2 / 2 Talbitna   4 / 4 Talbkom
1 / 1 Talil   36 / 36 Talli   13 / 9 Tama
3 / 3 Tant   4 / 4 Tar   4 / 4 Taraw
1 / 1 Tarawha   1 / 1 Tarf   9 / 8 Tas
1 / 1 Taslu   3 / 3 Tassew   9 / 8 Tat
4 / 4 Tax   1 / 1 Taz   1 / 1 Taż
3 / 3 Taċċettaw   2 / 2 Taħdmu   1 / 1 Taħfru
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Taħfrux   2 / 2 Taħsbu   4 / 4 Tbatija
2 / 2 Tbatijiet   1 / 1 Tbatu   1 / 1 Tberik
1 / 1 Tbiddlu   1 / 1 Tbierku   1 / 1 Telfien
1 / 1 Temmu   2 / 2 Tentazzjonijiet   1 / 1 Teqred
1 / 1 Tergghu   1 / 1 Terqu   1 / 1 Terġgħu
1 / 1 Tezor   1 / 1 Teħtieġu   1 / 1 Tfajjel
24 / 22 Tfal   1 / 1 Tfejqu   2 / 2 Tfisser
7 / 4 Tfittxu   1 / 1 Tghaddu   1 / 1 Tghallimkom
1 / 1 Tghalqux   1 / 1 Tgharfu   1 / 1 Tgharrex
3 / 3 Tghid   1 / 1 Tghidu   1 / 1 Tghinkom
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Tghinu   4 / 2 Tghixu   1 / 1 Tgholli
1 / 1 Tgħalqux   3 / 3 Tgħarfu   1 / 1 Tgħelbu
1 / 1 Tgħid   1 / 1 Tgħin   1 / 1 Tgħinna
1 / 1 Tgħinuni   5 / 5 Tgħixu   1 / 1 Thallikomx
2 / 2 Thallu   1 / 1 Thalluh   2 / 2 Thallux
1 / 1 Thares   2 / 2 Tharsu   1 / 1 Thejji
2 / 1 Thobb   4 / 4 Thobbu   1 / 1 Thobbuh
1 / 1 Thoss   1 / 1 Thossukomx   3 / 3 Tibda
1 / 1 Tibdew   1 / 1 Tibdilkom   1 / 1 Tibku
1 / 1 Tibnu   2 / 2 Tibqa   2 / 2 Tibzghux
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Tibżgħux   1 / 1 Tichdux   1 / 1 Tiddefendu
1 / 1 Tiddeċiedu   1 / 1 Tidhkux   1 / 1 Tieghek
48 / 33 Tieghi   13 / 10 Tieghu   35 / 23 Tiegħi
7 / 6 Tiegħu   1 / 1 Tieqaf   2 / 2 Tieqfu
6 / 5 Tifhmu   1 / 1 Tifthilkom   2 / 2 Tifthu
4 / 4 Tiftħu   1 / 1 Tigbdu   1 / 1 Tigbru
1 / 1 Tiggustifikaw   2 / 2 Tigi   1 / 1 Tigru
3 / 3 Tigu   2 / 1 Tikber   1 / 1 Tikbru
1 / 1 Tikkonvertihom   2 / 1 Tilef   1 / 1 Tilqghu
1 / 1 Tiltaqa   2 / 2 Tiltaqghu   1 / 1 Timmaġinaw
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Timmeditaw   1 / 1 Timsah   7 / 7 Timxu
1 / 1 Tinbidel   2 / 2 Tinfetah   1 / 1 Tinftehu
1 / 1 Tinsabu   4 / 3 Tinsew   3 / 3 Tinsewx
1 / 1 Tintilfu   1 / 1 Tinzlu   4 / 4 Tinġabru
1 / 1 Tippermettilkom   1 / 1 Tippruvawx   1 / 1 Tirbhu
1 / 1 Tircievu   1 / 1 Tirraddjaw   1 / 1 Tirrifjutawni
1 / 1 Tirrifjutawnix   1 / 1 Tirrifjutawx   2 / 1 Tisgħax
1 / 1 Tisimghu   2 / 1 Tiskopru   1 / 1 Tispiraw
1 / 1 Tissaħħu   3 / 3 Tista   1 / 1 Tistaqsu
1 / 1 Tistenbaħ   1 / 1 Tistenna   10 / 8 Tistghu
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Tistghux   1 / 1 Tistgħax   10 / 7 Tistgħu
2 / 2 Tistgħux   1 / 1 Titghallmu   1 / 1 Titgħallmu
1 / 1 Titilfux   1 / 1 Titkellmu   1 / 1 Titlob
1 / 1 Titnissel   13 / 12 Titolbu   1 / 1 Titolbux
1 / 1 Tittrattaw   1 / 1 Titwarrbux   1 / 1 Titwieldu
1 / 1 Tixeghlu   2 / 2 Tixhdu   2 / 2 Tixtieq
1 / 1 Tixtiequ   1 / 1 Tixtiequx   2 / 2 Tixxennaq
1 / 1 Tiġbed   1 / 1 Tiġbru   1 / 1 Tiġi
1 / 1 Tiġġerrew   1 / 1 Tiġġudikawx   11 / 7 Tjubija
14 / 13 Tkun   26 / 19 Tkunu   2 / 2 Tlieta
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Tmorru   1 / 1 Tmutux   1 / 1 Tnaddfu
1 / 1 Tnixxi   1 / 1 To   1 / 1 Toghgbu
1 / 1 Tohrog   1 / 1 Toqrob   2 / 1 Toroq
1 / 1 Toħroġ   1 / 1 Tqajmu   1 / 1 Tqieghdu
1 / 1 Tqieghed   1 / 1 Tqisuh   1 / 1 Tradimenti
1 / 1 Tremendament   5 / 3 Tridu   20 / 18 Triq
1 / 1 Triqitkom   1 / 1 Troddu   2 / 2 Tterrqu
1 / 1 Ttradejtuh   2 / 2 Tul   1 / 1 Turi
1 / 1 Turuhom   2 / 2 Twajjeb   2 / 2 Twaqqfu
1 / 1 Twaqqif   1 / 1 Twassal   1 / 1 Twegiba
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Twelid   2 / 2 Twettaq   1 / 1 Twettiq
3 / 3 Twettqu   1 / 1 Tweġiba   1 / 1 Twiegbu
1 / 1 Twieldu   1 / 1 Tħabbtu   1 / 1 Tħallux
2 / 1 Tħobb   3 / 2 Tħobbu      

This list was generated from all the Medjugorje messages from
Gunju 2, 2008  till the latest message of Novembru 2, 2011

For God to live in your hearts, you must love.

`