Boodschap, 25 oktober 2004


 

Boodschap, 25 oktober 2004 [O]

Lieve kinderen, dit is een tijd van genade voor de gezinnen en daarom roep ik jullie op, het gebed te vernieuwen. Moge Jezus in het hart van jullie gezin zijn. Leer in gebed alles wat heilig is lief te hebben. Volg het leven van de heiligen na, opdat zij voor u aansporing en onderrichting op de weg van de heiligheid mogen zijn. Moge ieder gezin een getuige van liefde worden in deze wereld zonder gebed en vrede. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebtgegeven.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`