Boodschap, 25 oktober 2005


 

Boodschap, 25 oktober 2005 [O]

Lieve kinderen, Geloof, bid en heb lief, en God zal bij je zijn. Hij zal je alle genaden schenken die je van Hem verlangt. Ik ben een geschenk voor jullie, daar God mij dagelijks de toelating geeft bij jullie te zijn met een onmeetbare liefde. Daarom, lieve kinderen, open je hart, biddend en nederig, en getuig van mijn aanwezigheid. Dank dat je gehoor hebt gegeven aan mijn oproep.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`