Boodschap, 25 januari 2006


 

Boodschap, 25 januari 2006 [O]

Lieve kinderen, Ook vandaag nodig ik jullie uit om in uw families dragers van het evangelie te zijn. Kinderen, vergeet niet de H.Schrift te lezen. Zet de Bijbel op zichtbare plaats en getuig door je leven dat je gelooft en Gods Woord beleeft. Ik ben dicht bij jullie en spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon. Dank omdat je gehoor hebt gegeven aan mijn oproep.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`