Boodschap, 25 maart 2006


 

Boodschap, 25 maart 2006 [O]

Heb moed, kleine kinderen. Ik heb beslist u te leiden op de weg van de heiligheid. Verzaak aan de zonde en neem de weg van het heil; de weg die ook mijn Zoon heeft gekozen. Doorheen al uw tegenslagen en lijden zal God voor u de weg van de vreugde bereiden. Daarom, lieve kinderen, bid. Wij zijn dicht bij jullie door onze liefde. Dank omdat je gehoor hebt gegeven aan mijn oproep.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`