Boodschap, 2 maart 2008 - Boodschap tot Mirjana


 

Boodschap, 2 maart 2008 [O] - Boodschap tot Mirjana

Lieve kinderen ik smeek jullie, vooral in deze vastentijd, om aan Gods goedheid te beantwoorden omdat Hij jullie gekozen heeft en mij te midden van jullie heeft gestuurd. Wees gezuiverd van zonden en herken in Jezus, mijn Zoon, het offer van verzoening voor de de zonden van de gehele wereld. Moge Hij het doel van jullie leven zijn. Moge jullie leven dienst worden aan de Goddelijke Liefde van mijn Zoon. Ik dank jullie mijn kinderen.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`