Boodschap, 2 juni 2008 - Boodschap tot Mirjana


 

Boodschap, 2 juni 2008 [O] - Boodschap tot Mirjana

Lieve kinderen, ik ben met jullie door de genade van God om jullie groot te maken, groot in geloof en liefde, jullie allen. Jij, wiens hart zo hard als een steen gemaakt is door zonde en schuld, * maar jullie devote zielen, verlang ik te verlichten met een nieuw licht. Bid dat mijn gebed open harten mag ontmoeten, dat ik in staat mag zijn ze te verlichten met de kracht van geloof en de wegen van liefde en hoop mag openen. Weest volhardend. Ik zal met jullie zijn.
*... (terwijl Onze Lieve Vrouw dit sprak, keek ze naar die aanwezigen die dit betrof, met een pijnlijke uitdrukking en tranen in haar ogen) ...
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`