Boodschap, 25 juli 2008


 

Boodschap, 25 juli 2008 [O]

Lieve kinderen, in deze tijd, nu jullie denken aan lichamelijke rust, nodig ik jullie uit tot bekering. Bid en werk, zo dat jullie hart verig verlangt naar God, de Schepper, die de echte rust is voor jullie ziel en lichaam. Moge Hij jullie zijn gelaat tonen en zijn vrede geven. Ik ben met jullie en spreek voor ieder van jullie ten beste bij God. Dank om uw beantwoording aan mijn oproep.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`