Boodschap, 2 februari 2009 - Boodschap tot Mirjana


 

Boodschap, 2 februari 2009 [O] - Boodschap tot Mirjana

Lieve kinderen, met een moederlijk hart, verlang ik er vandaag naar jullie te herinneren aan, hoofdzakelijk jullie aandacht te vestigen op, Gods onmetelijke liefde en het geduld dat er uit voortvloeit. Jullie Vader stuurt mij en wacht. Hij wacht op jullie open harten om gereed te zijn voor zijn werken. Hij wacht op jullie harten om verenigd te zijn in christelijke liefde en barmhartigheid in de geest van mijn Zoon. Verlies geen tijd, kinderen, want jullie zijn er niet de meesters van. Ik dank jullie.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`