Boodschap, 15 maart 1984


 

Boodschap, 15 maart 1984 [O]

Vanavond, lieve kinderen, ben Ik jullie bijzonder dankbaar voor je aanwezigheid. Aanbid het Allerheiligste onophoudelijk. Ik ben altijd aanwezig wanneer de christenen in aanbidding zijn. Ze ontvangen dan bijzondere genaden. Lieve kinderen, bid ! Alle onrust komt van Satan. Jullie gebed moet tot vrede leiden.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`