Boodschap, 21 juni 1984


 

Boodschap, 21 juni 1984 [O]

Bid, bid, bid ! Ik dank je dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`